Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013): ARALIK POLİS, MEDYA ve HESAP VEREBİLİRLİK Öz   PDF
Y. Furkan ŞEN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN POLİSLİĞİN KRONİK HASTALIĞI: KİNİZM Öz   PDF
Savaş ŞİMŞEK
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014): ARALIK POSTKOLONYALİZM VE BATI SİNEMASINDA DOĞU-BATI AYRIMINA YÖNELİK POSTKOLONYAL ÖĞELER Öz   PDF
Emre ÇITAK
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN RAWLSIAN THEORY OF JUSTICE AS FAIRNESS: A MARXIST CRITIQUE ( RAWLS'UN ADALET TEORİSİ ÜZERİNE MARKSİST BİR ELEŞTİRİ Öz   PDF (ENGLISH)
Mehmet KANATLI
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN RELATION BETWEEN LEARNING STYLES, METHODS FOR OBTAINING INFORMATION AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS Öz   PDF (ENGLISH)
Gülay YILMAZEL, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN, Ayşe Burcu BAŞÇI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): ARALIK SAĞLIK PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Gözde YEŞİLAYDIN, Gamze BAYIN, Gökhan YILMAZ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN SAĞLIK YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ TERCİH NEDENLERİ İLE BEKLENTİ VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Zekai ÖZTÜRK, Ebrar ILIMAN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013): ARALIK SAMMY SMOOHA’NIN ETNİK DEMOKRASİ MODELİ ÜZERİNE Öz   PDF
Diren ÇAKMAK
 
Cilt 4, Sayı 1 (2011): HAZİRAN ŞER'ÎYYE SİCİLLERİNDEN HAREKETLE 19. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA GEÇERKEN ÇORUM DA MESLEKLER Öz   PDF
Altuğ ORTAKCI
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK ŞEYHÜLİSLAM YAHYA DİVANINDA DENİZ İMGESİ Öz   PDF
Kürşat Şamil ŞAHİN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN SİVAS’TA YETİŞKİN BİREYLERDE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YAŞ VE CİNSİYET FARKLILIKLARI Öz   PDF
Gülüşan ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ MARKA FARKINDALIK DÜZEYLERİNE GÖRE SOSYAL SORUMLULUK PROJE FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ: Eti Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Sabiha KILIÇ, Kübra Müge ÇAKARÖZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): HAZİRAN SOSYALİZASYON TAKTİKLERİNİN YENİ İŞGÖRENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİYLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Özlem YAŞAR UĞURLU, Sibel AYAS, Işıl ÖNAY
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014): ARALIK SOSYOLOJİK AÇIDAN FUTBOL VE PROFESYONELLİK Öz   PDF
Ersin AFACAN, Hüseyin BAL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Gökhan ÇOBANOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN SPORDA TOPARLANMA STRATEJİLERİ Öz
Hayrettin Gümüşdağ, Halit EGESOY, Emrah CERİT
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN SPORDA TOPARLANMA STRATEJİLERİ Öz   PDF
Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Halit EGESOY, Emrah CERİT
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM Öz   PDF (English)
Ömer Faruk AKMEŞE, Emre DEMİR, Emre DÜNDER
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013): ARALIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEMOKRATİK TOPLUMLAR İÇİN EĞİTİMİN KİLİT ROLÜ Öz   PDF
Claudia LENZ/(ÇEV.) Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER
 
Cilt 2, Sayı 1 (2009): HAZİRAN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN YÖNETİM YAKLAŞIMINDA ÖZEL SEKTÖRÜN YERİ Öz   PDF
Ahmet MUTLU
 
Cilt 4, Sayı 2 (2011): ARALIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KAPİTALİST BİRİKİM ÇERÇEVESİNDE KALKINMADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İMKÂNLARI Öz   PDF
Hatice ÇIVGIN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2012): ARALIK SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR Öz   PDF
Elif AYAN NİZAM
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK TANZİMAT MİZAHININ SONU: 1877 MATBUAT KANUNU TARTIŞMALARI VE OSMANLI’DA MİZAH DERGİLERİNİN KAPANMASI Öz   PDF
Gökhan DEMİRKOL
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): HAZİRAN TARSUS (MAKAM CAMİ) İNSANLARINDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Öz   PDF
Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU, Okşan BAŞOĞLU, Cesur PEHLEVAN, Erdal ESER, Betül Kocaoğlu, Hasan TOPDEMİR, Nevzat TORUN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2012): HAZİRAN TEKNİK ETKİNLİK ANALİZİNDE STOKASTİK SINIR YÖNTEMİ KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Onur TUTULMAZ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): ARALIK TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YATAY VE DİKEY ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ve BRIC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Dilek ŞAHİN
 
Toplam 205 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2536-4944