Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK ISO BİRİNCİ 500 VE İKİNCİ 500 ŞİRKETLERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMIYLA SEKTÖR ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Öz   PDF
Burcu ORALHAN, Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU DÜZENLENDİ Öz   PDF
Şahin YETİK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2009): HAZİRAN KADIN TEMSİLCİLERİYLE BİRLİKTE ÇORUM’DA HALK ŞİİRİ VE ÂŞIK TARZI ÜZERİNE TESPİT VE ÖNERİLER Öz   PDF
Muammer Mete TAŞLIOVA
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSALLAŞMANIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Öz   PDF
Salih Özgür SARICA
 
Cilt 2, Sayı 2 (2009): ARALIK KAOS TEORİSİ’NİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Aytaç GÖKMEN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): ARALIK KHALKERİTİS VE TOKUL ŞAPEL İSKELETLERİNİN TRAVMA ANALİZLERİ Öz   PDF
Asuman ÇIRAK, Seda Arıhan KARAÖZ, Ahmet Cem ERKMAN, Emel ACAR
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014): HAZİRAN KİLİKYA TOPLUMU İSKELETLERİNDE KURŞUN (Pb) DÜZEYLERİ Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr.Mustafa Tolga ÇIRAK, Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK KIRSAL TURİZME BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
İlkay TAŞ, Sedef EYLEMER, Sühal ŞEMŞİT
 
Cilt 2, Sayı 2 (2009): ARALIK KIYASLAMA ( BENCHMARKING) YÖNTEMİ VE OTEL İŞLETMELERİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN TEORİK BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Burak ERYILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2011): ARALIK KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Elif KURTCU, Habib AKDOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2011): ARALIK KOBİ’LERİN KULLANDIKLARI KREDİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ: AYDIN İLİ UMURLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Nurcan SÜKLÜM
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): ARALIK KOCAELİ’NDE VATAN CEPHESİ Öz   PDF
BİLAL TUNÇ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK KÜLTÜR, DİN VE YEMEK ETKİLEŞİMİ ÇERÇEVESİNDE ARAP MUTFAĞININ KAVRAMSAL OLARAK İNCELENMESİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Oya Berkay KARACA, Sıla KARACAOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014): HAZİRAN KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN TÜRK TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ KADIN İMAJINA ETKİSİ Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN, Arş. Gör.Gülay YILMAZEL, Arş. Gör. Burcu AKBULUT BAŞCI
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013): ARALIK KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE OLUŞAN DOĞAL FELAKETLERİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Mehmet AKALIN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2011): HAZİRAN KÜRESELLEŞME KOŞULLARINDA KENTSEL DİNAMİKLERİN GELİŞİMİ Öz   PDF
Hasan Hüseyin DOĞAN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): HAZİRAN KUR’ÂN-I KERÎM’İN ANLAŞILMASINDA MEÂL ETKİNLİKLERİNİN FONKSİYONU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği) Öz   PDF
Mustafa KARA
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): ARALIK KUR’AN’DA GEÇEN SAYISAL İFADELER HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Öz   PDF
Süleyman GEZER
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İLE İLGİLİ BİLGİLERİ VE DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ Öz   PDF
Serap ÖZBAŞ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK LORD OF THE FLIES ÇEVİRİLERİNDE KAYNAK / HEDEF ODAKLI EĞİLİMLER Öz   PDF
Özge AKSOY, Zekiye Müge TAVİL
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014): ARALIK MADENCİLİK PROJELERİNİN ÇEVRESEL DIŞSALLIKLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Alper DEMİRBUGAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014): ARALIK MARX’TA YANILSAMA VE İDEOLOJİ OLARAK DİN Öz   PDF
Cevat ÖZYURT
 
Cilt 5, Sayı 2 (2012): ARALIK MEDYADA GERÇEKLİĞİN İNŞASINDA OKURUN ROLÜ (HÜRRİYET GAZETESİ OKUR YORUMLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ) Öz   PDF
Onur DURSUN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014): HAZİRAN Mehmet EVKURAN, Sosyal Bilimler Mantığı ve Kelâm, Araştırma Yayınları, Ankara, 2005, 183 s. (ISBN: 975-6788-24-0) Öz   PDF
Ar. Gör.Yunus ÖZTÜRK
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK MEKÂNSAL AYRIŞMANIN BİR YENİ BİÇİMİ OLARAK KAPALIKAPILI SİTELER AKKENT KONUTLARI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Mehmet AKALIN
 
Toplam 205 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2536-4944