Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2 (2012): ARALIK GELENEKSELDEN YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞINA: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Tuba ASRAK HASDEMİR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014): ARALIK GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİNE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA KAPİTAL Öz   PDF
Ebru BİLGİN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN GELİR VERGİSİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİLEMESİ Öz   PDF
Betül ALTAY TOPCU, Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2013): HAZİRAN GEN DOPİNGİ VE SPORTİF PERFORMANS Öz   PDF
Halit EGESOY, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Alpaslan KARTAL
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): HAZİRAN GENÇLİK VE AİLE İÇİ İLETİŞİM – ÇORUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Muammer CENGİL
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK GENEL LİSELERİN İKİNCİ SINIFLARINDA OKUTULAN TÜRK EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Vefa SAVAŞKAN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ LİKİDİTE VE KARLILIK PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Öz   PDF
Hasan UYGURTÜRK, Neilan SOYLU
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK GÖÇMENLERİN KİMLİK ARAYIŞI Öz   PDF
Yakup ÇOŞTU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2012): HAZİRAN HALK BİLGİSİ YÖNÜYLE FAKİR BAYKURT ROMANLARI Öz   PDF
Altuğ ORTAKCI
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): HAZİRAN HAREZM DÖNEMİ TÜRKÇESİ VE ESERLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Öz   PDF
Erol KUYMA
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): ARALIK HASTANE POLİKLİNİK BİRİM MALİYET ANALİZİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Öz   PDF
OKAN ÖZKAN, İsmail AĞIRBAŞ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): ARALIK HİTİT DİNİ İNANÇLARINDA Éhešta- İLE İLGİLİ YENİ DÜŞÜNCELER Öz   PDF
Özlem SİR GAVAZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2008): ARALIK HİTİT İMPARATORLUK DEVRİ KRALLARINDAN I. ŠUPPİLULİUMA DÖNEMİNDE ANADOLU Öz   PDF
Özlem SİR GAVAZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2008): ARALIK HİTİTLERDE ÖLÇÜ BİRİMLERİ VE BUNLARIN HİTİT METİNLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
ilknur TAŞ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): ARALIK HOLLANDA HASTALIĞININ ETKİLERİ: RUSYA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Levent ŞAHİN, Dilek KUTLUAY ŞAHİN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): HAZİRAN HOW AND WHY WE NEED TO TEACH STANDARDERROR: TEACHING STANDARD ERROR AS A PRIMER ON THE SAMPLING DISTRIBUTION WITH A NEW MOBILE APPLICATION Öz   PDF (English)
Namık TOP, Mehmet ÖREN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014): ARALIK HUSREV Ü ŞÎRÎN MESNEVİLERİNE YENİ BİR HALKA: SÂLİM EFENDİ’NİN HUSREV Ü ŞÎRÎN MESNEVİSİ Öz   PDF
Hiclâl DEMİR
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): HAZİRAN İÇGÖÇ ALGISININ DEĞİŞMESİ VE GURBETÇİLİK ÜZERİNE Öz   PDF
Ahmet MUTLU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014): ARALIK II EYLÜL VE SONRASI: TERÖRİZM, PETROL VE NÜKLEER TEHDİT EKSENİNDE ORTADOĞU Öz   PDF
Ramazan İZOL, Samet ZENGİNOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014): ARALIK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BU ETKİLERİ GİDERMEYE YÖNELİK UYUM VE AZALTIM STRATEJİLERİ Öz   PDF
Mehmet AKALIN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2012): ARALIK İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN OKULUN PARASAL KAYNAKLARINI YÖNETME YETERLİKLERİ (ORDU İL ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Sabit MENTEŞE, Ahmet ÜSTÜN, Aydan GÖKDELEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2008): ARALIK İLKÖĞRETİMDE EV ÖDEVLERİNE YÖNELİK ETÜT ÇALIŞMALARI: KAVRAMSAL BİR ANALİZ Öz   PDF
Çavuş ŞAHİN, Yasemin BOYACI ALTINAY
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (2010): HAZİRAN/ARALIK İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Eda ORUÇ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2009): HAZİRAN İNTERNETTE FİNANSAL RAPORLAMANIN DIŞ DENETİME ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Cuma ERCAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2012): ARALIK İSLÂM HUKUKU VE MODERN HUKUK BAĞLAMINDA ŞAHİTLİK MÜESSESESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Hadi SAĞLAM, Sema GÖKBAYIR, Emine SAĞLAM, Mehmet ÇOLAK
 
Toplam 205 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2536-4944