ANTİK DÖNEMDE ORBİTAL SELÜLİT: CİDE/TÜRBETEPE TÜMÜLÜSÜ’NDEN BİR ÖRNEK

Mustafa Tolga ÇIRAK
2.036 599

Öz


Paleopatoloji eski dönemde yaşamış olan insan kalıntılarını sağlık bakımından inceleyen bir bilim dalıdır. Paleoantropoloji bilimi, paleopatolojik çalışmaları yaparak geçmişte yaşayan antik dönem toplulukları ile günümüz modern toplulukları arasında sağlık problemleri açısından benzerlikler ve farklılıklar yönünden bağlantılar kurmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında, Kastamonu ili Cide ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Türbeüstü Mevkii’nde yapılan kurtarma kazısı sonucunda kadın bireye ait iskelette orbital selülit tespit edilmiştir. Orbital selülit, orbita dokularının enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Orbital selülitin birçok nedeni vardır. Orbitlerdeki iltihaplanmaya ve enfeksiyona neden olan durumların başında travma, üst solunum yolu enfeksiyonu, paranazal sinüzit ve dental enfeksiyonlar gelmektedir. Anadolu’da yapılan paleopatolojik çalışmalarda birkaç örnekte sinüzit ile karşılaşılmıştır. Ancak Cide Türbetepe Tümülüsü’ndeki bireyde bulunan orbital selülit örneği Anadolu’da bulunan tek örnek olduğu için önemlidir.


Anahtar kelimeler


Antik Çağ, Roma Dönemi, Paleopatoloji, Orbital Selülit, Cide/Kastamonu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.03455

Referanslar


KAYNAKÇA

Özcan AA, Esen, E., Erdem, E., Ciloğlu, E.,Tarkan, Ö., Özdemir, S., Orbital Selulit Olgularında Klinik Yaklaşım: Olgu Serisi, 2012.

Baring DEC, Hilmi OJ. An evidence based review of periorbital cellulitis. Clin Otolaryngol. 2011;36:57-64.

Şahin, C., Durmaz, A., Yıldızoğlu, Ü., Uysal, Y., Tosun, F. Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları. Kulak Burun Boğaz Ihtis. Dergisi 2010;20(5):232-236.

Chandler JR, Langenbrunner DJ, Stevens ER. The pathogenesis of orbitalcomplications in acute sinusitis. Laryngoscope. 1970;80:1414-28.

Coats DK, Carothers TS, Brady-McCreery K, Paysse EA. Ocular Infectious Diseases. In: Feigin RD, Cherry JD, et al. eds. Textbook of Pediatric Infectious Diseases (5th ed). Philadelphia; WB Saunders Company; 2004:790-2.

Çiftçi E, Oygar PD, İnce E, Doğru Ü. Periorbital ve orbital selülitin ampisilin-sulbaktam ile tedavisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2002; 55: 265-70.

Daum RS. Haemophilus influenzae. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (eds.) Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company 2007:1173-7

Devrim I, Kanra G, Kara A, et al. Preseptal and orbital cellulitis: 15-year experience with sulbactam ampicillin treatment. Turk J Pediatr 2008; 50: 214-8.

Doğru Ü. Preseptal ve Orbital Sellülit. Çocuk Enf Derg. 2009;3 (Özel Sayı)

Erdal YS. Büyüksaray-Eski Cezaevi Çevresi Kazılarında Gün Işığına Çıkarılan İnsan İskelet Kalıntılarının Antropolojik Analizi. 18. Arkeometri Sonuçları Toplantısı. 2003, 15-30.

Goodwin WJ Jr, Weinshall M, Chandler JR. The role of high resolution computerized tomography and standardized ultrasound in the evaluation of orbital cellulitis. Laryngoscope 1982;92(7 Pt 1):729-31.

Goldman RD, Dolansky G, Rogovik AL. Predictors for admission of children with periorbital cellulitis presenting to the pediatric emergency department. Pediatr Emerg Care 2008; 24: 279-83.

Oxford LE, McClay J .Complications of acute sinusitis in children. Otolaryngol Head and Neck Surg. 2005;133:32-7.

Özbek M., Körtik Tepe’de İnsan Sağlığı. 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 2005, 41-52.

Çiftçi, E., Oygar, P.D., İnce, E.,Ülker Doğru,Periorbital Ve Orbital Sellülitin Ampisilin-Sulbaktam İle Tedavisi (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 55, Sayı 4, 2002.

Roberts C.A. A Bioarchaeological Study of Maxillary Sinusitis. American Journal of Physical Anthropology 133:792-807, 2007.

Roberts C.A. Comparative Study of the Prevalence of Maxillary Sinusitis in Later Medieval Urban and Rural Populations in Northern England. American Journal of Physical Anthropology 98: 497-506, 2007.

Schramm VL Jr, Curtin HD, Kennerdell JS., Evaluation of orbital cellulitis and results of treatment. Laryngoscope 92(7 Pt 1):732-8, 1982.

Üstündağ H. ve Delibaş D. “Kültepe/Kaniş İskelet Topluluğunda Maksiller Sinüzit”. Poster Sunumu. IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara., 11/2010.