ÇAĞIMIZIN GEREKLİLİĞİ OLARAK SİNYAL İSTİHBARATI

Emre ÇITAK
1.804 1.259

Öz


Bu çalışmanın amacı, önemli bir toplama yöntemi olan sinyal istihbaratının temel hatlarını ve Türkiye'de alanla ilgili olan gelişmeleri ortaya koymaktır. Her türlü iletişim ve iletişim dışı sinyalin yakalanmasıyla istihbarat ürünü elde edilmesine dayalı olan bu yöntem, günümüzde istihbarata önem veren her ülke için birinci öncelikli duruma gelmiştir. Geniş bir teknolojik altyapının ve bilgi birikiminin ihtiyaç duyulduğu bu toplama türünde başarılı olan devletler, hem kendi bilgilerini koruyabilmekte hem de diğerleri hakkında önemli sırlara ulaşabilmektedirler. Türkiye'de de sinyal istihbaratı konusunda son dönemlerde önemli bir farkındalık ve atılım yaşanmakta, bu doğrultuda adımlar atılmaktadır. Makale kapsamında istihbarat, istihbarat döngüsü, istihbarat toplama yöntemleri, sinyal istihbaratı ve türleri gibi önemli konuları değinilmiş ve Türkiye'de sinyal istihbaratı değerlendirilmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.85295

Referanslar


ACAR, Ünal. (2011), İstihbarat, Akçağ, Ankara.

ACAR, Ünal ve URHAL, Ömer. (2007), Devlet, Güvenlik, İstihbarat, Terörizm, Adalet,

Ankara.

ALEMDAR, Alper Cem. (2012), Hedefteki İstihbarat Kuruluşu: MİT, Granada Yayınları,

İstanbul.

BADIA, Antonia. (2008), “Personal Information Management for Intelligence Tasks”,

Hsinchun Chen ve Christopher C. Yang (Ed.), Intelligence and Security Informatics:

Techniques and Applications, Springer, Berlin, ss. 215-226.

BERNARD, Richard L. (2009), Electronic Intelligence (Elint) at NSA, National Intelligence

Agency, Centre For Cryptologic History.

CLARK, J. Ransom. (2007), Intelligence and National Security: A Reference Handbook,

Prager Security International, Connecticut.

ÇETİNER, Aydın. (2003), 21. Yüzyıla Savaş Stratejileri, Selis Kitapları, İstanbul.

ÇİMEN, Ali. (2002), Echelon: İstihbarat Dünyasının Perde Arkası, Timaş Yayınları,

İstanbul.

DEMİREL, Emin. (2011), Teşkilat’ı Mahsusa’dan Günümüze Gizli Servisler, Renk Yayın-

Tv, İstanbul.

DİNDAR, İsmail. (2004), 21. Yüzyılda Teknoloji ve İstihbarat Savaşları, IQ Kültür Sanat

Yayıncılık, İstanbul.

DUPRE, Robert E.(2011), “Guide To Imagery Intelligence”, Intelligencer: Journal Of U.S.

Intelligence Studies, Cilt. 18, Sayı. 2, ss. 61-64.

EROL, Mehmet Seyfettin ve OKTAY, Bingöl. (2012), “Uluslararası İlişkiler ve İstihbarat”,

Ertan Efegil ve Mehmet Seyfettin Erol (Ed.), Dış Politika Analizinde Teorik

Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği, Barış Kitap, Ankara ve İstanbul.

FRIEDMAN, George. (2009), The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century,

Doubleday, New York.

GILMAN, Larry. (2004), “Satellite, Spy”, K. Lee Learner ve Brenda Wilmoth Learner (Ed.),

Encylopedia of Espionage, Intelligence, and Security: Volume 3, Thomson&Gale,

Farmington Hills, ss. 45-48.

HEDLEY, John Hollister. (2007), “Analysis for Strategic Intelligence”, Loch K. Johnson

(Ed.), Handbook of Intelligence Studies, Routledge, New York, ss. 211-226.

HERMAN, Micheal. (1999), Intelligence Power in Peace and War, Cambridge University

Press, Cambridge.

KARHAN, Kaya. (2008), Türk İstihbarat Tarihi: Yıldız İstihbarat Teşkilatı ve Teşkilat-ı

Mahsusa’dan MİT›e, Truva, İstanbul.

KESKİN, Bülent. (2008), Elektronik Harp ve Sinyal Savaşları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,

İstanbul.

KNIGHT, Judson. (2004a), “Comint (Communication Intelligence)”, K. Lee Learner ve

Brenda Wilmoth Learner (Ed.), Encylopedia of Espionage, Intelligence, and Security:

Volume 1, Thomson&Gale, Farmington Hills, ss. 243-246.

KNIGHT, Judson. (2004b), “Sigint (Signal Intelligence)”, K. Lee Learner ve Brenda

Wilmoth Learner (Ed.), Encylopedia of Espionage, Intelligence, and Security: Volume

, Thomson&Gale, Farmington Hills, ss. 79-80.

KOVACS, Amos. (1997), “Using Intelligence”, Intelligence and National Security, Cilt. 12,

Sayı. 4, ss. 145-164.

ÖZDAĞ, Ümit. (2011), İstihbarat Teorisi, Kripto, Ankara.

RICHELSON, Jeffrey T. (2007), “The Technical Collection of Intelligence”, Loch K.

Johnson (Ed.), Handbook of Intelligence Studies, Routledge, New York, ss. 105-

TREVERTON, Gregory F. (2004), Reshaping National Intelligence For an Age of

Information, Cambridge University Press, Cambridge.

TZU, Sun. (2005), Savaş Sanatı, Sibel Özbudun ve Zeynep Ataman (çev.), Anahtar

Kitaplar, İstanbul.

SHULSKY, Abram N. ve SCHMITT, Gary J. (2002), Silent Warfare: Understanding the

World of Intelligence, Potomac Books, Washington.

SCHLEHER, D. Curtis. (2004), Bilgi Çağında Elektronik Harp, Berna Kona (çev.), Doruk,

İstanbul.

YILMAZ, Sait. (2007), 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, Milenyum Yayınları, İstanbul