BELGELERLE OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TELİF HAKLARI GERÇEĞİ: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN KAPİTALİSTLEŞME TECRÜBESİ VE TELİF HAKLARININ GELİŞİMİ

Kübra YÜKSEL
1.678 451

Öz


Diren ÇAKMAK, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kapitalistleşme Tecrübesi ve Telif
Haklarının Gelişimi, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2014, 224 s. (ISBN: 978 –605 – 9022 – 09 - 5)


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.57871