BALANCED SCORECARD (DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ): BSC OLUŞTURMA SÜRECİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Aytaç GÖKMEN
1.890 525

Öz


Zamanımız işletmeleri oldukça yoğun bir rekabetin bulunduğu bir çevrede uğraşılarına devam etmektedirler. Rekabetin bu denli belirleyici olduğu bir çevrede işletmelerin amaçlarını belirlemeleri ve bu amaçlarına ulaşacak politikalar geliştirmeleri güç olmaktadır. Geçmişte işletmeler başarı göstergesi olarak büyük çoğunlukla mali göstergeleri kullanmalarına rağmen artık, tek başına mali göstergeler yeterli olmamaktadır. Bu anlamda, işletmelerin uygun faaliyet politikalarını belirlemeleri için geliştirilen bir çözüm Balanced Scorecard (BSC)' dır. BSC işletmelerin amaç ve stratejilerini soyut ve somut göstergelere dönüştürmelerini ve işletmenin geleceğe dönük uğraşıları ve performansları daha iyi değerlendirdikleri bir yöntemdir. BSC mali göstergelerin yanında müşteri ilişkileri, içsel göstergeler (süreç planlama, üretim, pazarlama, istihdam gibi iç çevre etkenleri) ve de yeni bilginin işletme içinde edinilmesi, dağılımı ve kullanılması demek olan yenilik ve öğrenme ile ilgili göstergeleri de dikkate alarak işletmelerde kapsamlı bir denetim aracı halini almıştır. Bu çalışmada hedef, BSC kavramını yeniden değerlendirmek ve BSCnin oluşturulması ile uygulanmasına ait kavramsal bir modeli güvenilir uluslararası kaynaklara dayanarak ortaya koymaktır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


BREMSER, Wayne and BARSKY, Noah. (2004), “Utilizing the balanced scorecard for R and D

performance measurement”, R and D Management, Vol. 34, No. 3, pp. 229 – 238.

DAVIG, William; ELBERT, Norb and BROWN, Steve. (2004), “Implementing a Strategic Planning

Modelfor Smal Manufacturing Firms: An Adaptation of the Balanced Scorecard”, SAM

Advanced Management Journal, Vol. 69, No. 1, pp. 18 – 24.

DOOLEN, Tony; TRAXLER, Mike and McBRIDE, Ken. (2006), “Using Scorecards for Supplier

Performance Improvmnet: Case Application in a Lean Manufacturing Organization”,

Engineering Management Journal, Vol. 18, No. 2.

FOLAN, Paul and BROWNE, Jim. (2005), “Development of an extended enterprise performance

measurement system”, Production Plannig and Control, Vol. 16, No. 6, pp. 531 – 544.

KANJI, Gopal and MOURA E SA, Patricia. (2002), “Kanji' s Business Scorecard”, Total Quality

Management, Vol. 13, No. 1, pp. 13 – 27.

KAPLAN, Robert and NORTON, David. (2001), “Building Strategy Focused Organization”, IVEY

Business Journal, Vol. 65, No. 5.

KAPLAN, Robert. (2001), “Strategic Performance Management In Nonprofit Organizations”,

Nonprofit Management and Leadership, Vol. 13, No.1, pp. 353 – 370.

KARATHANOS, Demetrius and KARATHANOS, Patricia. (2005), “Applying the Balanced

Scorecard to Education”, Journal of Education for Business, pp. 222 – 230.

KOÇEL, Tamer. (2003), Ýþletme Yöneticiliði, Beta Yayýnlarý, Ýstanbul.

LIBBY, Theresa; SALTERIO, Steven and WEBN, Alan. (2001), “The Balanced Scorecard: The

Effects of Assurance and Process Accountability on Managerial Judgement”, The

Accounting Review, Vol. 79, No. 4, pp. 1075 – 1094.

LIKIERMAN, Andrew. (2006), “The balanced scorecard”, Financal Management, (November), pp. 29

– 31.

LIPE, Marlys GASCHO and SALTERIO, Steven. (2000), “The Balanced Scorecard: Jugmental

Effects of Common and Unique Performance Measures”, The Accounting Review, Vol. 75,

No. 3, pp. 283 – 298.

MAIGA, Adam and JACOBS, Fred. (2003),“Balanced Scorecard, Activity Based Costing And

Performance: An Emprical Analsis”, Journal of Managerial Issues, Vol. 15, No. 3, pp. 283 –

McADAM, Rodney and WALKER, Timothy. (2003), “An Inquiry Into Balanced Scorecards Within

Best Value Implementation in UK Local Government”, Public Management, Vol. 81, No. 4,

pp. 873 – 892.

NIVEN, Paul. (2005), “Driving Focus and Alignment With the Balanced Scorecard”, IVEY Business

Journal, Vol. 68, No. 5, pp. 21- 25.

POLL, Roswitha. (2001), “Performance, Process and Cost: Managing Service Quality with the

Balanced Scorecard”, Library Trends, Vol. 49, No. 4, pp.709 – 717.

RICHARDSON, Sandy (2004); “The Key Elements of Balanced Scorecard Success”, IVEY Business

Journal, Vol. 69, No. 2, pp. 7 – 9.

SMITH, Malcolm. (2005), “The balanced scorecard”, Financial Management, (February), pp. 27 – 28.

SOLANO, Juan et al. (2003), “Integration of Systemic Quality and The Balanced Scorecard”,

Information Systems Management, Vol.20, No. 1, pp. 66 – 81.

STOREY, Anne. (2002), “Performance Management in Schools: could the Balanced Scorecard

help?”, School Leadership and Management, Vol.22, No. 3.

VENKATRAMAN, Gamesh and GERING, Mýchael (2000); “The Balanced Scorecard”, IVEY

Business Journal, pp. 10 – 13.

VOELKER, Kathleen; RAKICH, Jonathan; FRENCH, Richard (2001); “The Balanced Scorecard

in Healthcare Organizations: A Performance Measurement and Strategic Planning

Methodology”, Hospital Topics, Vol. 79, No. 3, pp. 13 – 24.

YANG, Ching–Chow; YANG, Chih–Wei and CHENG, Lai–Yu. (2005), “A study of Implementing

Balanced Scorecard in non – profit organizations: A case study of private hospital”, Human

Systems Management, Vol. 24, No. 3, pp. 285 – 300

WATSON, Gregory (2004); “Design and Execution of a Collaborative Business Strategy”, IVEY

Business Journal, Vol. 69, No. 2.