Editörler ve Kurullar

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

EDİTÖR

 1. Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü HÜSBED Editörü, Türkiye

EDİTÖR YARDIMCILARI

 1. Yrd.Doç.Dr. Neslihan KOÇ, Hitit Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Türkiye
 2. Arş. Gör. Altuğ ORTAKCI, Hitit Üniversitesi, Türkiye

ULUSLARARASI İLİŞKİLER EDİTÖR YARDIMCISI

YAYIN KURULU

 1. Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ, Hitit Üniversitesi
 2. Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR, Hitit Üniversitesi, Türkiye
 3. Prof. Dr. Yaşar Erkan ERSOY, Hitit Üniversitesi, Türkiye
 4. Doç. Dr. Habib AKDOĞAN, Hitit Üniversitesi, Türkiye
 5. Doç.Dr. Meral DEMİRYÜREK, Hitit Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 6. Doç.Dr. Ahmet ÖZALP, Hitit Üniversitesi, Türkiye
 7. Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü HÜSBED Editörü, Türkiye

YAZI KURULU

 1. Arş. Gör. Altuğ ORTAKCI, Hitit Üniversitesi, Türkiye


ISSN: 2536-4944